Actuele informatie?
Kijk voor de meest actuele informatie over de subsidieregelingen in 2018 op deze website: Subsidie asbest 2018

*Is er in 2017 een subsidie voor het verwijderen van asbest? Wij houden je graag op de hoogte en maken de laatste informatie omtrent de asbestwetgeving en de daarbij behorende subsidieregelingen voor je beschikbaar. Door deze informatie te lezen weet je of je als particulier of bedrijf aanspraak kan maken op een eventuele subsidie in 2017.

Subsidie asbest verwijderen

Asbest is een van de meest gevaarlijke stoffen als het aankomt op de volksgezondheid. Al een groot aantal jaren wordt er in Nederland de nadruk gelegd op de verwijdering van asbest door de politiek, bouwindustrie, milieuactivisten en gezondheidsactivisten. Asbest wordt vaak gezien als een sluipmoordenaar die tientallen jaren in een huis kan zitten en langzaamaan de bewoners ziek kan maken. De effecten en ziekten die door asbest kunnen worden opgelopen komen soms pas na tientallen jaren aan de oppervlak. Tegen de tijd dat de ziekte merkbaar wordt is deze meestal al in een gevorderd stadium. Dit is een van de grootste redenen waarom Nederland zoveel mogelijk asbestvrij moet worden in de komende jaren. De overheid probeert het verwijderen van asbest aan te moedigen en gemakkelijker te maken door middel van verschillende subsidies. De verwijdering van asbest valt prima samen met de trend van duurzaamheid, groene energie en klimaatverbetering. Voordat er gesproken kan worden van asbestverwijdering moet je eerst weten wat asbest is en waarom het zo gevaarlijk is.

De gevaren van asbest

Van nature is asbest een mineraal dat gevonden wordt in verschillende diepe, ondergrondse en dichte plaatsen over de wereld. Vooral in mijnen schijnt dit asbestmineraal vaak voor te komen. Het mineraal bestaat uit verschillende kleine vezels. Er zijn verschillende soorten asbest. De asbestmineraal genaamd amfibolen behoren tot de gevaarlijkste groep vanwege hun staafvormige vezels. Aangezien deze vorm van asbest het gevaarlijkst is werd het steeds minder gebruikt in Nederland. Vanaf 1994 zijn alle soorten asbest verboden.

– 1. Hechtgebonden asbest

Daarnaast is er nog een verschil in hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest zit meestal vast en gemend in andere stoffen zoals lijm en cement. Deze stoffen en substanties worden op hun beurt weer gebruikt voor wandplaten en waterleidingbuizen. Hechtgebonden asbest is meestal niet gevaarlijk aangezien het asbest vast zit en niet loskomt.

– 2. Losgebonden asbest

Dan hebben we losgebonden asbest die wel als gevaarlijk kan worden beschouwd aangezien ze vrij kunnen komen en de lucht kunnen vervuilen. Deze vorm van asbest is het meest gevaarlijk en verantwoordelijk voor vele ziekte gevallen en doden. Losgebonden asbest kan vrij komen en op zijn beurt herkent worden bij bijvoorbeeld scheuren en barsten in de muur en andere vezelachtige structuren. Hierdoor kan een mens voor langere termijn worden blootgesteld aan de asbestvezels en hij of zij kan hierdoor verschillende ziektes en kwalen oplopen die in de meeste gevallen pas na vele jaren (soms na 30 jaar pas!) merkbaar worden. De volgende ziektes worden vaak in verband gebracht met een lange en voortdurende blootstelling aan asbest.

  • Longkanker: aangezien asbest wordt ingeademd beïnvloed het als eerste de longen en de luchtwegen. Vele artsen zijn het er over eens dat naast roken stoffen en vezels zoals asbest het vaakst verantwoordelijk zijn voor deze ziekte
  • Asbestose: asbestose staat ook wel bekend als stoflongen en aangezien de naam ‘asbest’ al in de term zit geeft het aan hoe aanzienlijk de asbest verantwoordelijk is voor dit ziektebeeld
  • Long- en buikvlieskanker: deze vorm van kanker wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door asbest en wordt vaak pas na 30 jaar aan asbest blootstelling vastgesteld

Ziekte en sterftegevallen

Over het algemeen zal asbest voor zo een 500 doden per jaar zorgen. Dit klinkt allemaal heel alarmerend maar je moet onthouden dat dit een gevolg kan zijn van tientallen jaren blootstelling aan asbest. Asbest is alleen echt dodelijk gevaarlijk als het losgebonden is. Hierdoor hebben professionals werkzaam in de bouw of in andere sectoren waar veel met of tegen asbest gewerkt wordt vaak een groter risico als de doorsnee burger. Mocht er asbest in jouw huis zitten dan is dat in principe geen probleem zolang de asbest hechtgebonden is en het niet breekt of scheurt. Mocht je na al deze informatie toch de asbest willen laten verwijderen neem dan eerst contact op met je gemeente aangezien je zelf niet in alle gevallen asbest mag verwijderen (alleen hechtgebonden en tot 35 m3).

Kosten van asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest is een ingrijpende en vaak kostrijke werkzaamheid die niet voor iedereen betaalbaar is. Omdat we zo snel mogelijk van gevaarlijke asbest af willen wordt dit proces makkelijker gemaakt door middel van vele subsidies die beschikbaar zijn. Om te kijken of deze regelingen daadwerkelijk lucratief zijn moet je eerst weten wat een ingreep meestal voor kosten met zich mee brengt. De kosten die een asbestverwijdering met zich meebrengt wordt opgemaakt uit verschillende factoren en elementen. Zo is de omvang van een ruimte waar de asbest verwijderd moet worden van belang voor de kosten aangezien het de benodigde mankracht en het benodigde materiaal beïnvloed.

Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid golfplaten en wanden die verwijderd moeten worden. Natuurlijk is ook de hoeveelheid asbestvezels van belang bij het berekenen van de kosten. Over het algemeen worden de kosten van asbestsanering bepaald naar aanleiding van het aantal vierkante meters van een ruimte of het formaat van bijvoorbeeld golfplaten in vierkante meters. De kosten vallen meestal op een minimum van €500 euro en kunnen oplopen tot €1500 euro per 50 m2.

Subsidieregeling asbestverwijdering voor particulieren

De subsidieregelingen op het gebied van asbestverwijdering zijn de laatste 2 jaar veelvuldig veranderd en aangepast, zeker voor de particulier. Dit maakt het voor particulieren vaak lastiger om tot accurate en relevante informatie te komen. Het verwijderen van losgebonden en niet-hechtgebonden asbest is wettelijk verplicht en alle werkzaamheden moeten gemeld worden bij de gemeente. Wordt dit niet gedaan dan kan er een fikse boete tegenover staan. Toch was er in het jaar 2015 geen officiële subsidieregeling voor het verwijderen van asbest voor particulieren. Dit zorgde ervoor dat vele van hun niet over de financiële draagkracht beschikten om tot asbestsanering over te gaan.

Subsidie asbestverwijdering voor de bedrijfssector

Voor fiscale bedrijven zijn er andere regelingen en subsidies beschikbaar. De overheid legt extra veel nadruk op het aanmoedigen en bijstaan van bedrijven die van asbestverwijdering gebruik willen maken aangezien hun invloed in de maatschappij groter is als die van particulieren. Een extra bijkomstigheid is dat bedrijven zich vaak zo bewust en positief mogelijk willen profileren op een competitieve arbeidsmarkt.

– MIA en VAMIL

De twee meest voordelige en bekende fiscale regelingen voor bedrijven zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Door middel van de MIA kan je een behoorlijk percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage kan oplopen tot wel 36%. Normaliter wordt het percentage bepaald naar aanleiding van de specifieke milieu-effecten die de betreffende bedrijfsmiddelen hebben veroorzaakt. Hoe groter het positieve effect, hoe hoger het percentage zal zijn. Met de VAMIL kan je ook aardig je voordeel doen. Deze voordelige regeling geeft bedrijven de mogelijkheid om tot maar liefst 75% van hun investeringen af te schrijven op ieder willekeurig moment en was de regeling in het jaar 2011 bepaald. Door middel van deze regeling maak je minder fiscale winst en betaal je daardoor ook minder belasting over die jaargang.

– Combinatieregeling

Daarnaast is het ook mogelijk voor bedrijven om de MIA te combineren met de VAMIL. Bedrijven maken hier vaak gebruik van aangezien de twee regelingen dezelfde lijst gebruiken, genaamd de milieulijst. Op deze lijst wordt precies weergegeven welke bedrijfsmiddelen aanspraak kunnen maken op subsidieregelingen. En wordt met ieder jaar vernieuwd, dus moeten bedrijven goed opletten of hun bedrijfsmiddelen nog wel relevant zijn voor deze subsidies.

– Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken

Een van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van asbestverwijdering is dat het vanaf het jaartal 2024 in Nederland verboden is om asbestdaken te hebben. Deze maatregelen moeten particulieren, bedrijven en overheidsinstanties het laatste duwtje in de rug geven om zich aan te passen aan de nieuwe maatstaven op het gebied van volksgezondheid en klimaatverbetering. Hiervoor wordt er natuurlijk wel een speciale subsidieregeling vrijgemaakt. De looptijd van deze subsidie is tot het einde van 2019. Je kan deze subsidie pas 6 maanden nadat je een asbestdak verwijderd hebt aanvragen. Zorg dat de aanvraag volledig is anders heb je de kans dat deze wordt afgewezen. Vanwege de lange looptijd en bepaalde wetgeving kun je deze subsidie maar eenmalig aanvragen voor dezelfde asbestverwijdering.

– Subsidieberekening

De subsidie wordt berekend per m2 en kan oplopen tot een bedrag van €4,50 euro per m2. Je kunt een maximaal bedrag van €25.000 euro per adres krijgen door middel van deze regeling. Het subsidieplafond wordt per jaar aangepast. Deze subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die door middel van voordelige subsidies en het aanmoedigen van particulieren en bedrijven asbestdaken wilt saneren om een schonere en gezondere buitenlucht te creëren. Het verbod dwingt deze groepen om mee te ontwikkelen in een gezondere en duurzamere wereld.

Volgende stappen?

Meestal is het niet duidelijk of er asbest aanwezig is in een kantoorpand of een woning. Je weet echter alleen dat het een oud pand betreft. In dat geval dien je altijd met een asbestinventarisatie te beginnen, om het risico in kaart te laten brengen. Daarnaast is het ook altijd verplicht vanuit de wetgeving om een SC-540 rapport in bezit te hebben voordat begonnen kan worden met de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om eerst met meerdere asbestbedrijven in contact te komen voordat je stappen onderneemt. Vraag gratis asbest offertes op en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Wat kost asbest saneren met/zonder subsidie?

Kom vrijblijvend in contact met asbestbedrijven en laat je deskundig adviseren over de mogelijkheden. Door vervolgens het aanbod naast elkaar te leggen maak je een betere keuze en kun je besparen op de totale kosten. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Bronnen

Infomil
Rijksoverheid
Asbest
Asbestinventarisatie
Isolatie
Asbestvolgsysteem